Over ons

We zijn een ballorige club ondernemende de kerels waarmee het gezellig vertoeven is. Echter onze Sociëteit kent ook zeker een serieuze kant. Zakelijke en persoonlijke problemen lossen we vaak samen op.

Vrijwel jaarlijks zetten we ons ook in voor een goed doel in Oldenzaal. Dit kan door persoonlijke inzet of door gebruik te maken van ons zakelijke netwerk. Een voorbeeld van een dergelijke project is bijvoorbeeld Special Sunday.

Klavertje Vier - de kenmerkende groene strik

Klavertje vier

Het Klavertje vier is een teken van voorspoed en geluk, en het symbool van Ierland. Dat heeft te maken met St. Patrick, de heilige van Ierland. Hij kwam tijdens de kerstening naar Ierland om te bekeren. De Ieren van toen toonden groot onbegrip voor de Heilige Drie-eenheid. St. Patrick probeerde uit te leggen, maar faalde.

Toen vond St. Patrick een klavertje drie. Hierin herkende hij wat hij wilde uitleggen. Het was de natuur die de Heilige Drievuldigheid symboliseerde in het klavertje drie. Vanaf toen bekeerden de Ieren zich langzaam tot het christendom en het klaverblad werd hun gelukssymbool. Een klavertje vier was een nog groter geschenk van de natuur. Klaver zou beschermen tegen betoveringen van heksen; vooral het Klavertje Vier. Als men dat in bezit heeft, zou men heksen van gewone mensen kunnen onderscheiden en onzichtbare feëen kunnen waarnemen. Dromen van een klavertje vier voorspelt een lang en voorspoedig huwelijk. Als een meisje een klavertje vier in haar rechterschoen doet, zal zij trouwen met de eerste man die zij tegenkomt, of iemand van dezelfde naam.

Een klavertje vijf zou juist ongeluk brengen.

<small>Maarten Boers, voorzitter OOS Klavertje Vier</small>

Maarten Boers Voorzitter OOS Klavertje Vier

De Oldenzaalse Ondernemers Sociëteit Klavertje Vier is ontstaan door een fusie tussen de Oldenzaalse Ondernemers Sociëteit en Klavertje Vier. Klavertje Vier is de oudste van deze twee clubs. In 2013 heeft OOS Klavertje Vier haar vijfentwintig jarig bestaan gevierd.

OOS Klavertje Vier is een zelfstandige organisatie die niet is verbonden aan andere organisaties. De doelstelling van OOS Klavertje Vier is daarom ook: “veur mekaar deur mekaar”. In het Nederlands vertaald betekent dat “voor elkaar door elkaar”. Bij deze club zitten leden die elkaar niet alleen vanwege de gezelligheid treffen maar ook om iets van elkaar te leren en waar nodig elkaar te ondersteunen.

De leden van deze club zijn in hun dagelijkse leven eigenaar van een bedrijf (veel MKB) of werkzaam bij een bedrijf die zich hoofdzakelijk richt op de zakelijke markt. De leden komen uit de regio Oldenzaal. De club telt dertig leden, welk aantal niet zal wijzigen. Wanneer iemand de club verlaat bestaat de mogelijkheid om een nieuw lid toe te laten treden. Onze leden komen uit een bepaald sociaal economisch milieu. Daardoor vindt er ook een natuurlijke ballotage plaats. Je moet je wel op je plek voelen binnen OOS Klavertje Vier. De leden gaan zowel zakelijk als persoonlijk informeel met elkaar om.