Jeroen van der Weide Business: Praktijk voor gespecialiseerde fysiotherapie

Jeroen van der Weide

Business: Praktijk voor gespecialiseerde fysiotherapie

Wat

Praktijk voor gespecialiseerde fysiotherapie voor mensen met aanhoudende of complexe (pijn)klachten.

Hoe

Met een team van op masterniveau geschoolde behandelaren streven we naar een optimale behandeling.

Waarom

Vanuit oprechte interesse voor de patiënt en passie voor ons vak proberen we zinvolle en effi ciënte zorg te leveren. Zorg die er toe doet!

Club

Zorg en ondernemerschap kunnen op gespannen voet met elkaar staan. Ik ben er van overtuigd dat door ervaringen en ideeën uit te wisselen met het bedrijfsleven de zorg kwalitatief beter en effi ciënter kan worden. Juist die kennis vind ik bij Klavertje Vier; het ontmoeten van gedreven ondernemers in een prettige informele sfeer!