Deze website is een initiatief van de Oldenzaalse Ondernemers Sociëteit Klavertje Vier. Hieronder leest u de disclaimer die van toepassing is op de inhoud en vorm van deze gehele website welke door de Oldenzaalse Ondernemers Sociëteit Klavertje Vier as-is wordt aangeboden. Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn:

Informatie op deze website

De Oldenzaalse Ondernemers Sociëteit Klavertje Vier, hierna te noemen ‘OOS Klavertje Vier’, besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. OOS KLavertje Vier wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie. OOS Klavertje Vier behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.

Functioneren van deze website

OOS Klavertje Vier garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. OOS Klavertje Vier is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. OOS Klavertje Vier aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Virussen

OOS Klavertje Vier garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.